Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja z dnia 23 listopada 2021 r.

Administratorem Twoich danych jest Marek Niewiadomski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Niewiadomski Covrigi, ul. Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław, NIP: 9930038467.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na właściwie zabezpieczonych serwerach.

Możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze lokale, korzystasz z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnej Pan Precel oraz w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt.

Możemy gromadzić o Tobie dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy oraz e-mail, numer telefonu, dane, które zamieściłeś w swoim CV aplikując, datę urodzenia oraz inne informacje kontaktowe.

Twoje dane zostaną przez nas wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania. Aby to osiągnąć prosimy Cię o podanie różnych kategorii danych. Staramy się przy tym, aby zakres zebranych danych był adekwatny, a przede wszystkim minimalny w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć w postaci przeprowadzania procesu rekrutacyjnego.

Możemy również uzyskać informację o Tobie w sposób zautomatyzowany np. korzystając z aplikacji na urządzenia mobilne Pan Precel oraz gdy kontaktujesz  się z nami przez media społecznościowe. Aplikacja może zbierać i dokładnie określić lokalizację urządzenia mobilnego wykorzystując GPS.

Pozyskane w ten sposób dane mogą  być po uzyskaniu Twojej zgody wykorzystane do przesyłania informacji marketingowych, informowania o nowych produktach o ulepszania naszych produktów

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom niż podmioty upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie właściwie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi współpracujemy, a którzy dokładają staranności przy używaniu Twoich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były chronione w jak najwyższym stopniu.

Masz prawo żądania dostępu, poprawiania, przenoszenia, ograniczania, usuwania i wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania zgromadzonych przez nas danych osobowych.

Aby z tego skorzystać powinieneś skontaktować się z Administratorem Twoich danych pod adresem Marek Niewiadomski Covrigi, ul. Świdnicka 12-16 , 50-068  Wrocław.  Odpowiedzi udzielimy w terminie miesiąca od chwili otrzymania Twojego zgłoszenia.-

Jeśli masz zastrzeżenia do tego, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do skargi. Urzędem właściwym do jej złożenia jest: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.0-068